Certificeringen

Hier vindt u onze certificeringen:

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

19-12-2018 tot 19-12-2024

Advies en begeleiding van bodemsaneringen Uitvoering en advies van bodem- en bouwstofonderzoeken

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

CO2-Prestatieladder niv. 5

01-12-2021 tot 01-12-2024

Managementsysteem voor CO2-bewust handelen

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002, 2018

15-02-2019 tot 15-02-2025

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor de SIKB

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

SIKB BRL 6000 protocol 6001

23-07-2023 tot 23-07-2026

Procescertificaat begeleiding bodemsanering

Meer weten over onze certificeringen?

Projectontwikkeling