30 juni 2020

Duurzame inrichting rioleringssysteem

Vink realiseerde in Tiel de boven- en ondergrondse infrastructuur van het nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills. Een intensief project dat alle disciplines omvat die Vink rijk is en vroeg om een secure, duurzame aanpak.  

Napoleon Grills, na Weber wereldwijd de grootste fabrikant van barbecues en buitenkeukens, bouwde dit jaar een groot Europees distributiecentrum in Tiel, op een strategische plek langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Vink realiseerde voor het 1,1 hectare grote buitenterrein een duurzaam ingericht rioleringssysteem, met drie gescheiden stromen voor respectievelijk vuil water, hemelwater en dakwater.


 

Secuur werken

Een complex project dat het nodige vroeg van de medewerkers van Vink. Er lag namelijk al een veelheid aan leidingen en kabels in de grond, waaronder een 500 mm persleiding, hogedrukgasleidingen, middenspannings- en datakabels. Dit vroeg om een secure aanpak bij de aansluiting van het rioleringssysteem op het gemeenteriool. Ook werd er vanwege de beperkte ruimte 600 meter keerwand aangelegd als scheiding met het buurterrein.

 
Snel schakelen

De werkzaamheden voor Napoleon Grills vormen een goede afspiegeling van de dienstverlening van Vink. Alle disciplines waren aanwezig in het project: van engineering tot grondwerk en van rioleringswerk tot terreininrichting. Disciplines die Vink allemaal in huis heeft. Hierdoor, maar ook vanwege het grote machinepark in eigen beheer en disciplines zoals eigen 3D-engineers en een milieutechnisch adviesbureau, was Vink een waardevol partner bij de realisatie van het nieuwe distributiecentrum.

Klik hier voor de editie van vakblad Industriebouw waar dit project in stond beschreven.

Projectontwikkeling