CO2-prestatieladder

Bij Vink Milieutechnisch Adviesbureau zijn we bewust bezig met het werken aan onze energiereductie. Om die reden hebben wij gekozen voor deelname aan de CO2-Prestatieladder. Dit instrument ondersteunt ons in het werken aan onze CO2-uitstoot en ons CO2-bewust handelen, waarbij het jaar 2019 als basisjaar geldt en het samen met 2020 in kaart is gebracht. Vink is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Binnen dit niveau werken we niet enkel aan onze eigen reductie, maar ook aan onze uitstoot in de keten. 

Onze CO2-uitstoot wordt binnen dit systeem gemonitord en halfjaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze CO2-reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin. Via deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Keteninitiatief

Vink Milieutechnisch Adviesbureau is lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Hiernaast committeren wij ons publiekelijk aan de doelstellingen en achterliggende visie van enkele initiatieven:

De Duurzame Leverancier: Binnen deze samenwerking zeggen bedrijven toe te werken aan het overkoepelende doel om 20% te reduceren in 2025 ten opzichte van 2010. Ook geven bedrijven aan te werken de nationale klimaatdoelstellingen en deze als achterliggend doel mee te nemen in hun handelen.

VERAS: Deze samenwerking op het gebied van sloopbedrijven zet in op CO2-reductie volgens de nationale klimaatdoelen (49% in 2030 en volledig in 2050).

Cumela: Deze samenwerking op het gebied van GWW-bedrijven zet in op CO2-reductie volgens de nationale klimaatdoelen (49% in 2030 en volledig in 2050).

Stichting Nederland CO2-neutraal: Vink Milieutechnisch Adviesbureau heeft zich gecommitteerd aan de stichting Nederland CO2-neutraal. Deze stichting biedt een duurzaamheidsplatform voor bedrijven en overheden. Hierin stimuleren deze elkaar om uit te groeien tot een klimaatneutrale organisatie: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. 

Downloads:

Projectontwikkeling