2020043-Hiemstra Media-Vink

Jarenlange ervaring bij het begeleiden van saneringsprojecten

Een bodemsanering moet worden gestuurd en gecontroleerd door een onafhankelijke milieukundig begeleider. Het Milieutechnisch Adviesbureau is gecertificeerd onder de richtlijn BRL 6000, wat betekent dat onze mensen vanuit de Wet Bodembescherming toezicht houden bij een bodemsanering. 

Het Milieutechnisch Adviesbureau kan voorafgaand aan de sanering de BUS-melding voor u verzorgen of een saneringsplan voor u opstellen, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met uw plannen.

Toezicht op bodemsanering
De Milieukundige begeleider zorgt dat het complete saneringsproces conform regels verloopt. Deze deskundige geeft de grenzen aan van de verontreiniging, adviseert over de bestemming van vrijkomende grond en afvalstromen, hij ziet toe op de naleving van de vergunningen die in het geding zijn, hij zorgt voor (tussen)bemonstering en houdt toezicht op de grondwater-onttrekkingsystemen.

Als afsluiting verzorgen wij de evaluatie van de sanering in een BUS-evaluatie of een evaluatierapport en dienen wij deze ter afhandeling namens u in bij het bevoegd gezag.

Het milieukundig advies bureau heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van bodemsaneringsprojecten

Ons Milieutechnisch Adviesbureau in Barneveld staat bekend als een betrouwbare en deskundige partner. We werken met een team zeer ervaren en multidisciplinaire medewerkers die allen gekwalificeerd en gecertificeerd zijn voor hun taken. Bovendien zijn het mensen die een schat aan praktijkervaring hebben. Deze praktijkervaring helpt ze om verantwoorde, praktische en goed uitvoerbare oplossingen te bieden.

Snel en professioneel milieu kundig advies inwinnen?

Wilt u contact met één van onze adviseurs?

Projectontwikkeling